Læreplaner.

Vi har tilbage i 2004, da læreplaner ved lov blev indført på dagtilbudsområdet, lavet et grundigt stykke arbejde omkring disse. Vi fik ordenes betydning ind under huden og fik dermed et kæmpe ejerskab heraf. Det var vigtigt for os, at de fine ord fik en direkte reference til det levede liv på Jelling Børnegård. At alt blev "oversat" til, hvad det er, vi gør i praksis.

Vi valgte kun at lave ét sæt læreplaner, gældende for både vuggestue og børnehave. Man kan naturligvis sige, at vi ikke kan have de samme forventninger til børn med så stor aldersspredning og forskel i udvikling. I stedet for at lave 2 forskellige læreplaner, har vi i stedet valgt at lave et sæt, men hvor der naturligvis gradueres ift det enkelte barns niveau.

 

Dialogprofil
Vejle Kommune har indført styresystemet Hjernen og Hjertet, som vi især skal bruge administrativt. Hertil er knyttet Dialogværktøjet, som kan bruges til en slags screening af børnenes trivsel og udvikling, - man kan også kalde det for et øjebliksbillede. Det er især tænkt til de forskellige overgange (dagpleje – inst., bhv. – skole), men som vi mere ser det, som grundlag for dialog mellem jer forældre og os, og som mere involverer jer forældre i samtalen end tidligere materialer. Materialet er meget let tilgængeligt; i al sin enkelhed går det ud på, at I får det tilsendt pr. mail, udfylder knap 20 spørgsmål med 4 svarmuligheder for hvert spørgsmål og sender materialet retur til os. Kontaktpædagogen udfylder det også, og vi får så et skema med 2 svarkurver. Dette medbringes til samtalen, og det danner grundlag for den efterfølgende samtale. Vi skal ikke nødvendigvis være enige, og der må gerne være divergenser på kurverne, - vi skal bare prøve på at forstå hinandens verdener, og hvorfor kurverne kan være forskellige. Ligeledes er det væsentligt at blive enige om, hvordan barnet kan hjælpes bedst, dér, hvor det har nogle udfordringer.
De samtaler, I tilbydes her i inst. er:
Opstartssamtale
Opfølgningssamtale (efter 3-4 mdr.)
Dialogværktøjet - når barnet er 9-14 mdr., på vej mod 3 år og på vej mod 6 år og ved overgange internt i huset
En ” alm.” samtale, når barnet er 4 år
…..og SELVFØLGELIG når der aktuelt er brug for en lille samtale.
Desuden er der en trekantssamtale, når barnet skal overleveres til skolen (Asgård)