Inkluderende lege- og læringssyn

På Jelling Børnegård opfatter vi læring som det, der sker, når børn oplever sig selv som en del af et trygt og anerkendende fællesskab. Det er en proces, hvor barnet tilegner sig viden, kunnen, forståelse og færdigheder gennem de erfaringer, de gør sig ved at deltage og bidrage i samspil med andre. Læring sker, når man kan mere, end man kunne før. Når man har erkendt denne læring og er blevet bevidst om den, så er færdigheder og kompetencer blevet en del af én selv. Barnet kan nu mestre nye kompetencer. Man kan dermed sige, at udvikling sker, når man selv er aktiv i processen. Desuden er det vigtigt at huske på at udvikling sker i små bidder, og ikke nødvendigvis er synligt.

Inklusion betyder, at alle børn skal føle sig som en del af et fællesskab med en grundlæggende respekt for ligeværdigheden i relationerne. Vi har fokus på, at vores pædagogiske praksis består af struktur, forudsigelighed, genkendelighed, hvilket har betydning for vores inkluderende lege og læringsmiljøer. Disse opstår når børn oplever sig som en del af et trygt og anerkendende fællesskab, hvor de kan lege, udforske, tage initiativ, efterligne og forhandle.

På Jelling Børnegård foregår det udviklende læringsmiljø hver dag, overalt og hele tiden.

Både i spontane og i de planlagte aktiviteter. Læring sker i relationer mellem børn og voksne og børnene indbyrdes. Det sker samtidig i vores daglige gøremål, i relationerne og i vores kultur og traditioner.

Legen har også værdi i sig selv, og den er gennemgående for børnenes hverdag på Jelling Børnegård. Legen er med til at udvikle børnenes fantasi, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, identitet og selvværd. Af den grund prioriteres legen højt i vores pædagogiske praksis. Nogen gange er lege voksenstyret og rammesat, for at tage hånd om alle børn og deres deltagelses muligheder. I børns spontane lege, er det vigtig at personalet stadig er opmærksomme på hvordan fællesskaberne udvikler sig, for herigennem at kunne guide og tilpasse.

Læring sker også gennem leg. At veksle mellem børneinitierede- og voksenplanlagte lege, skaber læringsmiljøer der er med til at fremme børns udvikling.