Hverdagsrytmen på Jelling Børnegård

Hverdagsrytmen på Jelling Børnegård

 

Vi åbner kl 6:45 og dagen starter stille og roligt. Vi tænder lys og gør klar, og morgenmaden serveres hos Frøerne frem til kl. 7:30. Det er en stor hjælp, hvis I forældre hjælper med at servere morgenmad til jeres barn, da der ofte kommer mange børn på én gang. Vuggestuen og børnehaven åbner og lukker sammen.

Der er altid 2 voksne i ydertiderne af institutionens åbningstid.

Vi har 1 vuggestuegruppe (frøerne) og 2 børnehavegrupper (knopper og kastanjer). Knopperne er en overgangsgruppe fra nyt børnehavebarn, til de store. I kastanjegruppen er de kommende skolebørn samlet.

 

Vuggestuens dag:

Efter morgenmaden går børnehavebørnene ud i børnehaven og der er tid for vuggestuebørnene til at lege, inden formiddagsmaden. kl. 8:45. Herefter leger børnene eller bliver udfordret med småaktiviteter. Hele institutionen går i dybden med forskellige temaer over en 5-6 ugers periode. Vuggestuen deltager ud fra børnegruppens præmisser. Nogen gange er vi på tur/legepladsen, andre gange i tumleren/ laden eller bare i gang her på gruppen. Vi deler os ofte i små grupper for at give det enkelte børnene nærvær, og de bedste udviklingsbetingelser. Naturligvis fylder de basale behov i den alder en stor del af barnets timer i institutionen, men i takt med at barnet vokser, bliver barnet også udfordret på andre måder, da vores aktiviteter er tilpasset aldersgruppen. Kl. 11:00 serveres der frokost og middagsluren ”trænger sig på”. Efter en rolig opvågning, får børnene eftermiddagsmad. Eftermiddagen går med leg på gruppen, inden de går i børnehaven kl. 16:15 for at lukke sammen.

 

Børnehavens dag:

Efter morgenmaden ved frøerne, går børnehavebørnene ud i børnehaven. Når barnet bliver afleveret, kan Flyderen hjælpe med at vinke farvel fra vinkestolen. På ugetavlen står der hvem dagens vinker er. (Læs i øvrigt om det i afsnittet om Flyderens opgaver). Beskeder kan ligeledes gives til flyderen. Herefter mødes legekammerater og gode venner. De bestemmer sig for, hvad de vil i gang med, og kan aftaler med flyderen, i hvilket rum de bedst kan lege. Indtil klokken bliver 8:55 er der aktivitet rundt omkring i hele huset. Vi rydder op og går til det sted, hvor ens gruppe spiser. Der bliver serveret formiddagsmad kl: 9:00. Om mandagen er der aldersopdelte aktiviteter. De 3 årige (spirrevipper) øver sig i at lege sammen og danne relationer til jævnaldrende. De 4-5 årige (spillopper) har fokus på maddannelse, på forskellig vis. De 5-6 årige (snushaner) laver aktiviteter der fremmer skoleparatheden. Både knopper og kastanjer har en ugentlig turdag, hvor de bla. drager ud i det blå og undersøger naturen m.m. De andre dage arbejder vi med et fælles tema for hele institutionen i en 5-6 ugers periode.

Inden frokost laver begge grupper mindfullness. Knopperne er i deres grupperum og kastanjerne er i laden.

Kl. 11.00 serveres der frokost. Børnene hjælper til med borddækning og afrydning.

Hvis der er børn der sover til middag, bliver de puttet efter maden. De tages op igen omkring kl. 13:45. De børn, der ikke sover, er på legepladsen. Vi prioriterer udelivet højt. Hvis vejret er til det, bliver vi ude hele eftermiddagen. Kl. 14:00 serveres der eftermiddagsmad, oftest udenfor, men ellers i hyggekrogen. Resten af dagen går med god leg, både indenfor og udenfor.

Grupperne/børnene fra de to afdelinger mødes og spiser sen eftermiddagsmad kl. 16.15.

Vi lukker kl. 17:00 mandag til torsdag og fredag kl. 16.30

 

 

Flyderen:

Den voksne (har altid en lille taske på), der om morgenen og eftermiddagen hjælper med at vinke og sige farvel, og om formiddagen har det praktiske overblik på børn og voksne. Opgaverne er mangfoldige:

 Vinke farvel til far og mor sammen med barnet

 Tage imod beskeder

 være behjælpelig ved børnenes toiletbesøg

 overblik over fordeling af rum og voksne

 Gøre rulleborde klar til de forskellige måltider

  • ordne vasketøj

     

    Flyderens funktionen giver det øvrige personale mulighed for at være nærværende med en gruppe børn og være fordybet i dét, de har gang i, uden afbrydelser.

    Over middag overtager en anden ansat flyderrollen, som oftest er det den person, der lukker børnehaven.