Fokusuger

På Jelling Børnegård arbejder vi med et overordnet forløb for hele huset gennem en periode på 4-6 uger. Disse forløb bliver beskrevet med mål og aktiviteter samt en beskrivelse af hvordan vi arbejder med de enkelte læreplanstemaer. Herudover beskriver vi, hvordan børnene fordeles i grupper, ud fra hvilken børnegruppe der er på det givne tidspunkt eller mål for forløbet. Til hvert nyt forløb får forældrene tilsendt disse beskrivelser, for på den måde at få indsigt i den pædagogiske praksis.

Til hvert forløb laver personalet i børnehaven en præsentation, forud for starten. Her får børnene mulighed for at få et lille kendskab til, hvad temaet omhandler, samt blive motiveret til at komme i gang. Præsentationen foregår altid i laden. Hvert tema har også en fælles afslutning i laden. Afslutningen kan forløbe på forskellig vis, enten med en lille optræden, dokumentation, der skal fremvises eller mulighed for uddybende spørgsmål.

Dokumentation er en vigtig del i vores pædagogiske praksis, også i forbindelse med fokusugerne. Dokumentationen viser, hvordan vi arbejder med de opstillede mål for forløbet.

Efter hvert endt forløb, evaluerer personalegruppen, med fokus på børnegruppen og udvikling af vores pædagogiske praksis.