Det gode børneliv - vores værdigrundlag

  Jelling Børnegård skal være et godt sted at være for både børn og voksne. Et sted med en god og imødekommende kultur, hvor det enkelte barn og familierne mødes med respekt og nærvær. Et sted med liv og udvikling for det enkelte barn.

 

Tryghed, trivsel og omsorg  

1.       Hverdagen er overskuelig og genkendelig

2.       Barnets basale behov opfyldes

3.       De voksne ser, lytter og forstår barnet

4.       Der skabes rum for legerelationer

5.       Barnet er omgivet af nærværende og troværdige voksne, de kan stole på

6.       De voksne sætter grænser, stiller krav og giver barnet udfordringer

7.       De voksne lærer børnene hjælpsomhed og omsorg for hinanden

 

Et forpligtende forældresamarbejde med barnet i centrum  

1.       Gensidig ærlighed, åbenhed og respekt i samarbejdet

2.       Dialog, der tilgodeser barnets trivsel og udvikling

3.       Gensidigt højt informationsniveau

4.       Tydelige forventningsafstemninger undervejs

 

Fokus på leg, læring og udvikling 

1.       Legen er dér, hvor barnet bearbejder oplevelser, lærer sig selv og andre at kende, fordyber sig og eksperimenterer.

2.       Legen udvikler sig over eneleg og parallelleg til rolleleg og regelleg

3.       Legen udfordrer barnets nysgerrighed, fantasi, kreativitet og samarbejdsevne.

4.       Leg og læring sker gennem relationer, gennem sanserne og gennem kroppen

5.       Vi forsøger så vidt muligt at undgå unødvendige afbræk i hverdagen

6.       Se vores læringssyn

 

Mulighed for meningsfulde relationer  

1.       Barnet oplever at have venner

2.       Barnet oplever at være en del af fællesskabet

3.       Barnet oplever relationer, der understøtter dets personlige og sociale udvikling

4.       Barnet oplever tilknytning til de voksne

 

Respekt for den enkelte og for fællesskabet 

1.       Respekt er at føle sig set, mærket, lyttet til, forstået samt taget alvorligt

2.       Som individ indgår man i et gruppetilhørsforhold, hvor man får en "vi-følelse" og et betydningsfuldt sammenhold

3.       Gennem fællesskabet udvikles de personlige og sociale kompetencer

4.       I fællesskabet kan man være nødt til at skulle tilsidesætte egne behov for at kunne få fællesskabet til at fungere

5.       Det er et (bevidst) valg, hvornår respekten for den enkelte eller for fællesskabet vejer tungest

 

Engagerede, nærværende og legende voksne med høj faglighed 

1.       Lyst og forpligtelse til personlig og faglig udvikling

2.       Engagement i arbejdet og fælles fagligt fundament

3.       En anerkendende og værdsættende tilgang

4.       Kendskab til det enkelte barn, såvel som til gruppen med fokus på trivslen

5.       Lyst til planlagte aktiviteter, såvel som til spontane

6.       Fokus på samvær og proces, frem for "kun" produkter