Børnesyn

- i populært sprog.

  • Vi anser barnet for at have mange kompetencer. Barnet har en naturlig nysgerrighed og evne til at undres og til at stille spørgsmål. Vi voksne ”fodrer” og udfordrer børnene og giver dem nye muligheder og guider dem på vej - ”Små skub i den rigtige retning”

  • Vi støtter det enkelte barn og tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone.

  • Børn er fantastiske til at hjælpe hinanden og overlevere kulturen i huset, hvilket har skabt vores motto ”Børn hjælper børn”.

  • Vi møder barnet med respekt og anerkendelse, hvilket er med til at styrke barnets selvværd. At føle sig betydningsfuld er en vigtig del, både at man ses og høres, men også at man kan bidrage til fællesskabet. Fællesskabet oplever barnet især til samlinger, aktiviteter og projekter – genkendelighed samt vores tilbagevendende traditioner.

  • Vi respekterer børnenes leg og tilrettelægger vores hverdag, så der bliver færrest mulige afbræk i løbet af dagen. Vi har generelt fokus på overgangene i huset.

  • Vi har en anerkendende tilgang til børn, forældre og personale, og bruger ICDP som vores pædagogiske retning.

  • Vi inkluderer børn med særlige behov i hverdagen på lige fod med andre børn.

  • Vi skaber inspirerende lege- og læringsrum, som tilgodeser de enkelte mål, vi har i vores ¨styrkede læreplaner¨. 

    ICDP bygger på 8 samspils temaer, som alt efter barnets alder og udvikling, kommer i spil og som gerne skulle hjælpe barnet til at hvile mere i sig selv og hjælpe det på vej.

http://blad.ucn.dk/act2learn/Pdagogik/8samspilstemaer/#/