Søvnpolitik

Børns søvn er vigtig for deres udvikling og trivsel.

På Jelling Børnegård har vi en søvnpolitik, fordi søvn har en vigtig og afgørende betydning i barnets liv.

Vi har forholdt os til forskellige artikler fra og teorier omkring børns søvn, samt fra læge og søvnekspert Vibeke Manniche. Vores søvnpolitik er udarbejdet ud fra deres viden og ekspertise.

Ifølge Vibeke Manniche (VM) har barnet brug for sin middagslur i dagpasningen, i hvert fald indtil det er 3 år-og for nogle børn længere.

Søvn er et fysisk behov på lige fod med mad, drikke og fysisk kontakt, altså et helt basalt behov for barnets trivsel og sundhed. Veludhvilede børn kommer ofte i færre konflikter, og har et større overskud. Det styrker barnets indlæring med et godt søvnmønster, da barnet under søvnen bearbejder og systematiserer det lærte og oplevede. En god middagssøvn, har betydning for en god nattesøvn.

” Middagslur er et kærkomment break” - Ikke alene er middagsluren nødvendig for, at barnet kan få dækket sit samlede søvnbehov. Det kan også være en kærkommen pause i den travle, krævende og støjende hverdag i dagpasningen, siger VM.(se evt. pjecerne ”Børns søvn-god søvn giver glade og kvikke børn” og ”Børns søvn-din lille sovetryne” af Vibeke Manniche.

Hvis barnet har svært ved at sove om aftenen, hænger det ifølge VM ikke sammen med, hvor længe middagsluren i daginstitutionen er. Man skal som forældre sørge for, at barnet kommer i seng samme tid hver aften og lave nogle gode putte/soverutiner. Det er vigtigt, at barnet ikke er overtræt, så undgå at putte dem meget senere end ellers. Søvnmangel kan vise sig som rastløshed og hyperaktivitet, og kan tolkes som det ikke er træt, men barnet er måske i virkeligheden overtræt.

I børnehaven, hvor børnene er 3 år og derover, sover de børn, der har behov også middagslur. De bliver dog vækket kl. 13.45, så de kan komme op og få eftermiddagsmad, deltage i aktiviteter og lege med de andre. I vuggestuen får børnene altså lov at vågne af sig selv. På Jelling Børnegård bestræber vi os på, at børnene trives på alle parametre, og søvnen er en stor del af ”det gode børneliv”.

Vi er, som altid meget optagede af det gode samarbejde med Jer forældre, og står gerne til rådighed for en dialog om jeres barns søvnrytme.