Mobbepolitik

På Jelling Børnegård tager vi stærkt afstand fra mobning. Vi ønsker at skabe et børnemiljø, med et trygt og inkluderende fællesskab, hvor der er plads til alle, og som tager højde for både det fysiske og det psykiske.

Vi arbejder vi ud fra vores værdigrundlag, for at undgå mobning

Handleplan:

 • Vi arbejder målrettet med børnenes venskaber, og får derigennem et indblik i barnets liv og nære relationer.

 • Vi bruger massage, børneinterview, sang og mindfulness som pædagogiske værktøjer, hvis vi oplever mobning. Vi bruger også disse værktøjer forebyggende.

 • Vi guider og giver barnet redskaber til at klare konflikter, samt åbner dets øjne for nye venskaber.  
  I hverdagen er vi alle opmærksomme på signaler om mobning. Bliver vi bekendt med, at et barn mobbes (enten selv oplever det eller får informationer fra forældrene eller barnet selv) reagerer vi med det samme. Vi snakker med ”mobberen” og ”ofret”, og nogen gange bringes problemstillingen op på et højere plan (ex. til samling i gruppen). Forældrene til begge parter bliver taget med på råd, idet det jo er meget vigtigt, at vi alle arbejder i samme retning og bakker op om den samme holdning.
  Afhængigt af, hvad mobningen handler om, laves den efterfølgende handlingsplan.

Forældrene på banen:

 • Taler med børnene om at turde sig fra.

 • Sikre barnet udvikling af selvværdet gennem små sikre synlige succeser.

 • Taler pænt om andre børn, forældre og personale.

Når vi oplever mobning:

 • Pædagogerne taler med børnene og giver mulighed for at situationen kan løses – med og uden hjælp.

 • Forældrene inddrages og informeres.

 • Vi arbejder målrettet med hele børnegruppen i forhold til venskaber og relationer. Der laves målrettede pædagogiske tiltag.