Mad- og måltidspolitikker

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK   ANNO 2019

 

Vores udgangspunkt er, at vaner og holdninger til mad og drikke grundlægges i barndommen og har stor betydning for sundheden hele livet igennem. Børns sundhed er et fælles ansvar mellem forældre og daginstitution.

 

I forældrebestyrelsen og personalegruppen har vi på baggrund af en forældreundersøgelse og ”Kaffe på kanden” fastlagt principper og pædagogisk praksis for følgende punkter (efterår 2016) og nået frem til:

 • Sukker: Vi bestræber os på at ligge på et minimum i hverdagen. Børnene får kun ved særlige lejligheder lidt kage o.lign. Særlige lejligheder kan være ved skolebørnenes afslutning, hvor der gøres noget særligt ud af dagen. Forældrene opfordres til at begrænse de søde sager til fødselsdage og opfordres gerne til at tænke sundt også. Der gives ikke slik til vuggestuebørnene, heller ikke i fastelavnstønden. Vi har fokus på det sunde uden at være fanatiske.
 • Allergi: Med lægeerklæring eller ved synlige tegn på allergiske reaktioner/udslæt laves der særlig kost til det pågældende barn.
 • Særlige hensyn: (ex. religion) tages til de børn, det vedrører, mens der ikke ændres på, hvad resten får. Der bliver tale om en ”parallelkost”.  Eks: Svinekød kan for disse børn evt. erstattes af kyllingekød.
 • Økologi: Vi har bronzemærket i økologi, hvilket betyder, at vi har økologimærkede madvarer i 30-60 % af vores forbrug. Dette er dokumenteret og skal løbende dokumenteres og tjekkes op på af Fødevarestyrelsen.

 

Begrebet MADDANNELSE, dækker over fokuspunkter som sanser, ”lyst og mod”, sprog, håndværk, ressourcer, kulturel mangfoldighed, ”dig og de andre” (forpligtende fællesskab).

 

Konkret betyder det for os på Jelling Børnegård at:

 • I madordningen tilstræber vi en alsidig og varieret kost med udgangspunkt i den traditionelle madpyramide. Vi tilstræber at lave meget af maden fra bunden og på et bronzemærke-niveau i økologi (30-60%)
 • Vi er i tæt dialog med forældre, omkring kost herunder allergi, overvægt mv.  
 • Gennem viden om den mad, vi spiser samt egen deltagelse enten i madlavningen eller borddækningen øges børns motivation til at spise maden.
 • Børnene stifter over tid bekendtskab med mange forskellige retter, nogle som de kender og andre, som er fremmede for dem.  Variationen er med til at stimulere lysten til at smage nyt. Børnene skal smage på maden, men vi respekterer naturligvis også, hvis barnet ikke kan lide maden. Der er altid et stykke brød som alternativ!
 • Sanserne (især lugtesansen) pirres, når man dagen igennem møder duften af mad og brød, man senere skal spise. Samtaler kan opstå om, hvad det kan være, der dufter så godt osv.  
 • Måltidet giver en fælles oplevelse: vi spiser den samme mad, vi sidder ved det samme bord på samme tid, vi beder om maden/sender maden rundt, vi er hjælpsomme, vi samtaler om maden eller noget helt andet, vi venter på tur. Vi holder bordskik og et stykke dansk kultur overleveres. Vi har desuden dug på bordet, da det virker ”støjdæmpende” og giver et hjemligt udtryk.
 • Personalet spiser med (et såkaldt pædagogisk måltid) og går foran som den gode rollemodel.
 • De yngste vuggestuebørn bliver, så snart de er klar til det, præsenteret for den samme kost som de andre børn, blot tilpasset i en form som er fordøjelig for dem. Desuden vil der altid være mos, grød o.lign. til dem. Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, hvad børn må spise i forskellige aldre. Vi kan i øvrigt henvise til den uddelte pjece fra sundhedsplejersken (Sunde børn), som I har fået, da jeres barn var nyfødt.

 

Madplanen for indeværende uge kan ses på døren ind til køkkenet. Der vil også være billeder af menu, så børnene selv kan følge med.

De børn, der har været i køkkenet, får et lille klistermærke, som signalerer over for forældre og os andre, at de har deltaget i madlavningen. Det gør det lettere at spørge nærmere ind.

Alt brød (dog ikke alt rugbrød) bager vi selv. Til maden serveres max.to halve glas mælk (vuggestuebørnene får letmælk, dog får børn under 1 år modermælkserstatning, mens børnehavebørnene får minimælk) Mejerivarer er alle økologiske. Vand serveres dagen igennem ad libitum (nogen tidspunkter skal bhv. børnene dog selv hente et glas i køkkenet)

 

Alle børn deltager, så snart de kan, i at rydde op efter sig selv efter spisningen. Tallerken, bestik og glas sættes på rullebordet, som nogen får lov til at køre i køkkenet.

Vores madordning begrænser ikke muligheden for at spise ude på legepladsen eller i skoven på en skovtur. Vi ser muligheder frem for begrænsninger.

 

Spisetider på Jelling Børnegård:

Vi serverer morgenmad, i tidsrummet kl. 6:45-7:30. Vi vil opfordre forældrene til at øse op for børnene.

Formiddagsmad serveres kl. 8:45 – 9:15 i vuggestuen, og fra kl. 9:00 – 9:30 i børnehaven. For at undgå afbrydelser omkring måltidet, skal børn der kommer efter kl. 9:00 afleveres i køkkenet.

Frokost serveres kl. 11:00 – 11:30.

I vuggestuen starter de med at servere eftermiddagsmad kl. 13:45. I børnehaven serveres det ca. kl. 13:40 – 15:00 og foregår ”løbende”.

Sen eftermiddagsmad for de sidste børn serveres mellem kl. 16.15 og 16:30. 

 

De yngste vuggestuebørn spiser efter deres individuelle dagsrytme.

 

Vi sørger for at børnene vasker hænder før hvert måltid.

 

Vi fejrer højtiderne med festlige traditionsrige måltider: jule- og påskefrokost med langbord, hvor hele børnehaven og de ældste vuggestuebørn hygger sammen.