Hvad gør jeg, når mit barn har fået en plads på Jelling Børnegård.

Ja, forhåbentlig bliver du glad 

Du får besked fra kommunen, om at I har fået en plads, og dernæst kan I afvente at få brev fra os. Et brev med en invitation til at komme her i institution, i første omgang uden jeres barn (hvis det er børnehaven). Det gør vi ud fra erfaringer om, at det kan være svært at koncentrere sig både om barnets velbefindende samt at høre på alle de informationer, vi så gerne vil give jer for at sikre en god start. Kan det ikke lade sig gøre, finder vi naturligvis ud af det alligevel.

Desuden er der en tjekliste over ting, vi gerne vil snakke med jer om ved samtalen, samt et navn på den voksne, som skal have denne samtale med jer.
Vi sætter 1 time af til denne rundvisning og samtale.

I er velkomne til at benytte institutionens legeplads uden for åbningstiden, også inden I har været på besøg hos os.

Inden I starter, er I ligeledes velkomne til at aflægge institutionen et besøg med jeres barn, hvor der også vil være tid til at hilse på de ansatte.
Af hensyn til jeres barn og den gode opstart, vi ønsker, I skal få, bedes I ligeledes overveje, om der er mulighed for at lave en blød opstart med korte dage.