Fra børnehave til skole

Bredager skolen (Asgård) kører med rullende skolestart 3 gange om året. Derfor kan børnene starte 3 gange årligt: marts, august og november. Som udgangspunkt foregår det ved at barnet forventes at starte til det skolestartstidspunkt, som ligger nærmest barnets 6 års fødselsdag.

Indskrivningen foregår digitalt i, forud for det kommende skoleår. 
Skolen inviterer kommende forældre til info-møde vedr. skolestart.

På Jelling Børnegård bliver dit barn inviteret ind i Snushane-gruppen ca. ½ år før end forventet skolestart. Som Snushane mødes man hver mandag formiddag og bliver udfordret med særlige opgaver og oplevelser samt øgede krav.

På Jelling Børnegård vil vi gerne være med i dialogen omkring det rette valg af skolestartstidspunktet. Når barnet er mellem 5;2 og 5;7 år skal vi sammen lave Dialogværktøjet, som også giver en pejling på, hvad der er mest relevant og optimalt for barnet. Herefter lægger vi sammen planer omkring hvilke fokuspunkter, der kan være relevante at arbejde med for at opnå den største mulige skoleparathed.

I samarbejdet omkring den god overgang, er det besluttet, at skolen inviterer kommende forældre og skolebørn til åbent-hus tæt på skolestarten. Ligeledes bliver snushanerne inviteret på besøg på skolen i dagtimerne. Desuden bliver I forældre sammen med en repræsentant for institutionen inviteret til en trekantssamtale, hvor selve overleveringen af barnet foregår. Trekantssamtalen har til formål at klæde skolen på til at modtage netop jeres barn på bedst mulig vis. Inden klasserne bliver dannet (ca. 1½ måned før skolestart) vil I blive hørt omkring, hvilket barn/hvilke børn, det vil være godt for jeres barn at følges med.
Det kan ske, at man undervejs ændrer beslutningen om skolestarts tidpunktet. Dette sker i tæt samarbejde mellem institutionen og forældrene.

Link til de 8 samarbejdssøjler