Brug af Ipad og digitale medier

Brug af Ipad og digitale medier på Jelling Børnegård

 

I forbindelse med den generelle digitale udvikling er ipad og andre digitale medier blevet en del af børns hverdag. Brugen af digitale medier på Jelling Børnegård er et tilvalg i den pædagogiske praksis. Vi ser det som et supplement til vores dagligdag og aktiviteter, hvor fx ipaden kan være med til at styrke vores praksis, samt understøtte de tiltag vi arbejder med. Det er pædagogerne, der skaber rammerne for brugen af ipads. Vores mål, er at børnene får et kendskab og en fortrolighed med forskellige medier, og deres funktioner. Vi ønsker, at børnene får mulighed for at være kreative, skabende i både aktiviteter og leg.

Vi er stadig i en opstartsfase, og arbejder hen imod at bruge digitale medier sammen med børnene på følgende måde:

  • Pædagogerne sætter rammen for en god medie-kultur, hvor turtagning, at undersøge, dialog og fællesskab er i fokus. Den voksne vil altid være i nærheden.

  • Børnene får mulighed for at fordybe sig i lærerige spil så som vendespil og puslespil, samt høre musik m.m.

  • Vi tager små videoklip, og billeder i børnehøjde.

  • Indholdet af app’s er alderssvarende og relevante i forhold til børnenes alder, samt med fokus på de nye styrkede pædagogiske læreplaner.

  • Vi dokumenterer, hvad børnene er optaget af, og bruger nettet til at synliggøre deres perspektiv.

  • Vi bruger de digitale medier, både i vuggestuen og i børnehaven. Pædagogerne justerer brugen, så det passer til børnegruppen.

  • Vi søger viden

Børn med særlige behov:

  1. I samråd med forældre og fagpersonale tilrettelægges det enkelte barns behov. Ipad og digitale medier kan bruges som supplement til fx pauser o.lign.

Vi reflekterer og evaluerer løbende over brugen af digitale medier.

 

Godkendt i MED, april 2019