Personale på Jelling Børnegård

Personalet på Jelling Børnegård
Vores personale er en dejlig flok sprudlende, initiativrige ildsjæle, som har det rigtig godt med hinanden, og hvor humor og faglighed er blandt de vigtigste værdier.
Vi er en leder, en souschef, to køkkenassistenter, en kontordame (én dag ugentligt), otte pædagoger, tre pædagogmedhjælpere og to studerende.
Vi arbejder sammen i teams om hver vores gruppe børn. Det er i disse grupper vi spiser, holder samlinger, går på skovture og holder forældresamtaler. (Det er dog mere lukkede grupper i vuggestuen) Tilsammen udgør vi et fælles hele, og huset fungerer meget åbent i hverdagen.
Vedr. praktikanter
Her kan du læse om vores uddannelsesplan, som gælder, hvis du er studerende fra seminariet. Der vil selvfølgelig være personlige og faglige mål for den enkelte derudover.
Kommer du i jobprøvning, eller praktik fra andre steder / skoler, laver vi særskilte aftaler med dig.